استاندارد میوه وسبزیجات خشک

تولید میوه و سبزیجات خشک بر اساس استاندارد محصولات خشک که توسط سازمان ملی استاندارد ایران تدوین شده و تهیه شده است، اولین قدم و راهکار برای تولید با کیفیت محصول می باشد

داشتن استاندارد برای محصولات راه برای تسهیل صادرات محصولات خشک می باشد
× سوالی دارید؟