استاندارد میوه وسبزیجات خشک

 

تولید میوه و سبزیجات خشک بر اساس استاندارد محصولات خشک که توسط سازمان ملی استاندارد ایران تدوین و تهیه شده است، اولین قدم و راهکار برای تولید محصول با کیفیت می باشد

تولید محصول استاندارد راه را برای صادرات محصولات خشک تسهیل می نماید

منبع :

پورتال سازمان ملی استاندارد ایران