در راستای گسترش دانش فنی و استفاده از ظرفیت های طرفین جهت تربیت نیروی کار متخصص، تفاهم نامه گسترش آموزش های کاربردی فی ما بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان به مدیریت آرش اخوان طبسی و شرکت رویشگر به مدیریت محسن کریمیان منعقد گردید.

آرش اخوان طبسی مدیر کل استان، اهداف این تفاهم نامه را آموزش و ترویج استفاده از تکنولوژی در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی، آموزش کشت علوفه به روش هیدروپونیک با صرفه جویی 95 درصد در منابع آب، همکاری نظام مند و نهادینه ما بین طرفین تفاهم نامه به جهت برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی مهارتی مورد نیاز کارجویان و شاغلین در راستای ارتقاء سطح توانمندی شاغلین، صیانت از نیروی انسانی، ماندگار شغل مطابق با استانداردها و آئین نامه های اداره کل، اجرای طرح آموزش دوگانه (تلفیق آموزش در محیط کارگاههای آموزشی اداره کل و آموزشی در محیط کارگاهی شرکت با استفاده از ظرفیت دستورالعمل مهارت آموزی در محیط واقعی کار)، اعطای مجوز آموزش بین کارگاهی به شرکت و … عنوان نمود.

 

آموزش اشتغال محور رکن اصلی پیشرفت 

 به موجب انعقاد این طرح نیاز سنجی آموزشی و اولویت بندی نیازهای آموزشی شرکت  به منظور همکاری در برگزاری فرآیند مشاوره وهدایت آموزشی به منظور شناسائی افراد مستعد   همراه با آموزش در محیط واقعی کار  شرکت و برگزاری ارزشیابی پایان دوره آموزشی  در قالب طرح مهارت آموزی برای کار آموزانی که در طرح آموزش دوگانه شرکت کردند خواهد بود .

 

رشد صنایع تبدیلی و تکمیلی اصفهان به کمک این طرح

به موجب این  تفاهم نامه افرادی که آموزش دیده و در محیط مشغول شدند خدممات زیر را دریافت خواهند کرد:

پشتیبانی و تضمین فروش بر اساس استانداردهای شرکت در اکوسیستم کارآفرینی در حوزه صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی

استفاده از استادکاران با تجربه برای اجرای آموزش در محیط شرکت برای انتقال مهارت لازم به مهارت آموزان.

 معرفی کارشناسان و متخصصان صاحب تجربه به اداره کل جهت عضویت در کمیته های تخصصی تدوین و بازنگری استانداردها

حمایت مادی و معنوی از برگزاری سمینارها و همایش های علمی – مهارتی، کارگاه های آموزشی و نمایشگاه های ارائه دستاورد های اداره کل 

 

که حمایت های فوق تاثیر مثبت و به سزایی در رشد صنایع تبدیلی و تکمیلی و کشاورزی استان اصفهان خواهد داشت