آشنایی با شترمرغ و پروش آن

بازدید رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
ژوئن 10, 2019
رویشگر، شرکت شاخص تیرماه
آگوست 5, 2019
بازدید رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
ژوئن 10, 2019
رویشگر، شرکت شاخص تیرماه
آگوست 5, 2019

آشنایی با شترمرغ و پروش آن

Top-page-ostrich
 

آشنایی با شترمرغ و پروش آن

در طبقه بندی جانورشناسی شترمرغ به عنوان بزرگترین پرنده جهان شناخته شده است. ارتفاع یك نر بالغ در حالـت ایستاده 7/2 -1/2 متر است. معمولاً ماده ها كمی كوچكتر هستند. وزن شترمرغ بالغ با توجه به نژاد آن بین 86 تا 145 كیلوگرم متغیر است.

نژادهای شترمرغ در طی قرن بیستم 5 گونه مختلف از شترمرغ معرفی شدند كه عبارتند از :

1-شـترمرغ ماسـائی

شـترمرغ ماسـائی كـه در شـرق آفریقـا یافـت می شود و از مركز كنیا تا جنوب غربـی تانزانیـا پراكنـدگی دارنـد. پوسـت عریان و گـردن لخت پرنده نر صورتی رنگ است كه در طی فصل جفتگیری قرمز رنگ میشود. پرهـای دم این نژاد سفید هستند و به طور ناهماهنگی پرهای خاكی رنگ متمایـل بـه قهـوه ای در میان آن وجود دارد. یك حلقه پر سفید رنگ در روی گردن این نژاد وجود دارد.

2-شــترمرغ ســومالی

گــستردگی ایــن نژاد در منطقه شمال شرقی كنیا و جنوب شرقی اتیـوپی اسـت و بـه راحتـی از شـترمرغ ماسائی قابل تشخیص است. این نژاد دارای پاهایی با رنـگ پوسـت آبـی و خاكـستری هستند. پرهای خاكی رنگ در دم ایـن نژاد وجـود نـدارد و پرهـای دم سـفید روشـن هستند. حلقه سفید دور گردن نیز در شترمرغ سومالی وجود ندارد.

3-شترمرغ جنوب آفریقا

بیشتر در اطراف رود گینـه زندگی می كنند. این نژاد نیز دارای گردن آبی رنگ است و به راحتی رام می شود.

4-شــترمرغهــای شــمال آفریقــا

در بخــش جنــوبی صحرای بزرگ آفریقا و در بخشهایی از ساحل عاج و موریتانی تا اتیوپی پخش شده اند. این گونه بزرگترین نوع شترمرغ است و شباهت زیادی بـه شـترمرغ هـای ماسـائی دارد و گردن این نژاد صورتی روشن است.

5-شــترمرغهــای عربــی

در صــحراهای عربــی و كشورهای همسایه ایران می زیستند و در حال حاضر منقرض شده است.

نژادهای پرورشی و سودده شترمرغ :

نژادهای پرورشی و سودده از سال ۱۱۵۴ شمسی با شـروع پـرورش ایـن پرنـدگان در مزارع آفریقای جنوبی به تدریج شكل گرفتند. در سال ۱۲۳۶ در الجزایـر نخـستین مزرعه پرورشی این پرنده شكل گرفت و از سال ۱۲۴۲ نیز فعالیت هایی در راسـتای اصـلاح نژاد آن در آفریقـای جنـوبی صورت گرفت. در سال ۱۲۴۶ نیـز اولین مزرعه تخصـصی اصلاح نژاد شكل گرفت. محققان با گذشت سالیان متـوالی و با آمیخـتن نژادهـای گوناگون به سه گونه سودده با نام های گردن قرمز، گردن آبی و گردن سیاه آفریقـای جنـوبی دست یافتند كه هر یك مشخصات گونه ای خاص خود را دارند كه مشخصه های این گونه ها به طور خلاصه ذكر می گردد.

شترمرغ نژاد گردن آبی :

این نژاد بیـشتر در كـشور زیمبـاوه پرورش داده می شود. از نشانه های اصلی این نژاد می توان به بدن پهن و حجـیم و گـردن بلند همراه با قد كشیده اشاره كـرد. فولیكـول پـر بـر روی پوسـت در ایـن نـژاد گـستردگی بیشتری دارد. این نژاد دارای راندمان تولید گوشت بسیاری می باشد و رفتار آن قابـل پیش بینی و مهار شدنی می باشد اما كیفیت پر در ایـن نژاد پایین است. این نژاد نسبت به دیگرنژادها سازگاری بهتری به سرما نشان می دهد.

شترمرغ نژاد گردن قرمز :

این نژاد جثه بسیار بزرگی نسبت به سایر نژادهای تجاری دارد. پتانـسیل تخـم گـذاری و جوجه آوری در این نژاد كمتر است، دارای رفتار تهاجمی است و نگهـداری و مهـار آن بسیار دشوار اسـت. جوجـه هـای تولیـد شـده از ایـن نـژاد در محـیط هـای پرورشـی مانـدگاری کمی دارند. سن بلوغ در این نژاد نسبت به مابقی نژادها طولانی تر بوده و در نتیجـه دیرتـر بـه تولیـد و بهـره وری می رسد كه این امر در سودآوری مزارع نقش به سزایی ایفا می كنـد. پوسـت بـدن و گـردن این پرنده صورتی كمرنگ است. عمده شترمرغهای پرورشی در قـاره آمریكـا از ایـن نـژاد هستند.

شترمرغ نژاد گردن سیاه :

نژاد گردن سیاه كه حاصل 130 سال تلاش اصـلاح نـژادی در كـشور آفریقـای جنـوبی است از آمیخته گری دو زیر گونه شترمرغ شمال آفریقـا و زیر گونه شترمرغ جنوب آفریقا حاصل شده است كه بـا نـام سیاه آفریقایی نیز شناخته می شود. شترمرغهای گردن سیاه آفریقـایی دارای گـردن و قـد كوتاهی هستند و بدن فشرده تری دارند. پرهای این نژاد دارای كیفیـت بـسیار بـالایی هـستند و پوست آن نیز كیفیت مناسبی دارد. رنگ پر این نژاد تیره تر است و آرامتر از سایر نـژاد هـای پرورشی هستند به طوری كه امروزه بخش عمده شترمرغهای پرورشی در دنیـا از ایـن نـژاد هستند.
نکات مهم در مورد پروش شترمرغ

1. موقعیت:

شترمرغ ها دونده های بسیار سریعی هستند.آنها علاقه بسیاری به دویدن دارند که از این رو شما باید منطقه وسیعی و با مساحت بالایی را برای زندگی و تولید مثل آنها مهیا کنید و دور تا دور زمین را با فنس محافظت کنید تا از فرار کردن و خارج شدن انها از پرورشگاه جلوگیری کنید.

نوع مسقف گردشگاه
مولد ۳ ماهگی تا پایان دوره ۶ متر مربع ۱۶۰ متر مربع
پرواری و مولد از تولد تا ۳۰ روزگی 0.5 متر مربع 2 متر مربع
۳۰ روزگی تا ۳ ماهگی ۱ متر مربع ۱۰ متر مربع
مولد ۳ ماهگی تا پایان پروار ۲ متر مربع ۲۰ متر مربع

2. تولید مثل:

به دلیل هزینه های بالای راه اندازی پرورش شترمرغ پیشنهاد می کنیم که برای شروع، پرورشگاهی با مقیاس کم طراحی کنید و شما باید حداقل با یک شتر مرغ نر و یک شتر مرغ ماده کار خود را شروع کنید. در ابتدا بهتر است نحوه تولید مثل شترمرغ را آموزش ببینید.

3. تغذیه:

شما می توانید از میوه ها دانه ها, برگها, گیاهان غده ای و هرنوع از حیوانات ریز جثه جهت تغذیه شترمرغ های خود استفاده کنید. شما همچنین می توانید از غذاهای آماده مخصوص شترمرغ جهت رشد و پروار نمودن و با کیفیت بودن محصولات و شترمرغ های خود بهره مند شوید.
در سیستم نوین پرورش شترمرغ به میزان زیادی از خوراک دامی هیدروپونیک استفاده می نمایید. با اجرای نمونه هایی از اتاقهای کشت هیدروپونیک در مناطق مختلف ایران، بازخورد مثبتی از استفاده علوفه هیدروپونیک مشاهده شده است.
برای اطلاعات بیشتر می توانید در مورد علوفه هیدروپونیک بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانستنی های علوفه هیدروپونیک

4. بهداشت و درمان:

در واقع شترمرغ ها دارای سیستم ایمنی و دفاعی بسیار قوی هستند واحتمال کمی دارد که دچار بیماری شوند. در صورت در دسترس نبودن دامپزشک جهت انجام مراقبت های بهداشتی و درمانی به سلامت آنها خللی ورد نمی شود و شما می توانید اطمینان داشته باشید که هزینه ای که جهت درمان آنها لازم است را جزو درآمد های خود به شمار آورید .

5. کسب اطلاعات به روز:

پرورش شترمرغ ها یک تجارت خاص است و همانند مزارع پرورش سایر حیوانات نیست و به عنوان یک پرورش دهنده و شروع کننده شما ممکن است با موقعیت های گیج کننده و غیر قابل پیش بینی مواجه شوید. به همین علت است که برای موفقیت به عنوان یک پرورش دهنده ی شتر مرغ دسترسی به اطلاعات به روز احتیاج است.

شش مزیت پرورش شترمرغ


1 بازدهی بالا به نسبت سرمایه گذاری

شما می توانید سرمایه اولیه خود را در پرورش شترمرغ به نسبت سایر حیوانات نظیر پرورش خوک و یا گاو سریعتر بدست آورید. یک شترمرغ ساده به تنهایی میتواند ۴۰تخم در سال بگذارد و در طی ۱۴ماه جوجه ها می توانند وزن و سایز اقتصادی خود را بدست آورند. سودآوری پرورش شتر مرغ به اندازه ای محبوبیت آن بالاست. تقاضای بالا برای خرید شترمرغ زنده توسط کسانی که می خواهند تازه مزرعه پرورش شترمرغ خود را راه اندازی کنند وجود دارد که این تقاضا در بازار جهانی همچنان به قوه خود باقی است


2 فروش تخم شترمرغ

همچنین یک شترمرغ زنده تا چند میلیون تومان به فروش می رسد که این یک مبلغ بسیار زیاد است. آیا تا به حال تخم شترمرغ را دیده اید؟بزرگترین تخم در جهان در میان پرندگان متعلق به تخم شترمرغ است که می تواند تا یک کیلو وزن داشته باشد. تخم شترمرغ می تواند تا چند هزارتومان قیمت داشته باشد و سالانه هر شترمرغ تا ۴۰تخم میتواند بگذارد


3 فروش فراورده های گوشتی

بسیاری از مردم نمی دانند که فراورده های گوشتی شترمرغ بسیار بیشتر از فراورده های گوشتی گاو است. گوشت شترمرغ یک گزینه ی سالم به نسبت گوشت خوک، گاو و حتی گوشت ماهی و آبزیان است که حاوی کالری و چربی کمی است که برای مصرف بسیار مطلوب خواهدبود. علاوه بر سلامت گوشت، بسیار خوشمزه و خوش طعم می باشد.


4 فروش چرم

پوست شترمرغ به علت کیفیت بالای چرم بدست آمده از آن بسیار خوش فروش می باشد. محصولات تولیدی با چرم شترمرغ به نسبت چرم سایر حیوانات نظیر گاو قیمت بیشتری داند و چرم شترمرغ با چرم های خاص نظیر چرم مار و چرم کروکودیل مقایسه می شود.
یک شتر مرغ می تواند به تنهایی ۵۰مترمربع چرم تولید کند، که این محصول جدای از گوشت آن، با سود بالایی به فروش می رسد


5 فروش پرها

هیچ قسمت از بدن شترمرغ نباید آسیب ببیند، چرا که هر عدد از پرهای آن قابل استفاده و فروش هستند. پر شترمرغ جهت چیدمان دکوراتیو توسط طراحان و تولید کنندگان مبلمان مورد استفاده قرار می گیرند که دارای تقاضای بالا برای خرید هستند.جالب است بدانید که یک شترمرغ می تواند ۳۶کیلو گرم پر تولید می کند.


6 رشد و پرورش آسان

شما ممکن است تصور داشته باشید که آنها ممکن است فقط بر اساس محصولات تولیدشان سوداور باشند و پرورش آنها بسیار سخت و دشوار باشد، اما این تصور دور از واقعیت است. در واقع همانقدر که پرورش شترمرغ پرمنفعت است همان میزان آسان و راحت است. تمام آن چیزی که شما برای پرورش شترمرغ نیاز دارید عبارت است از فضای کافی ، تغذیه ی کافی و مراقبت های بهداشتی