بازدید هیئت احیا آب کاشان

بازدید دکتر ناهید تاج الدین
ژوئن 18, 2017
بازدید دکتر سید ضیا هاشمی
نوامبر 15, 2017
بازدید دکتر ناهید تاج الدین
ژوئن 18, 2017
بازدید دکتر سید ضیا هاشمی
نوامبر 15, 2017

بازدید هیئت احیا آب کاشان از شرکت رویشگر

 

هیئت احیا آب کاشان متشکل از انجمن احیا آب کاشان، آب و فاضلاب، فرمانداری ویژه، مدیریت منابع آب، منابع طبیعی و آبخیزداری و جهاد کشاورزی جهت بازدید از دستاوردهای شرکت رویشگر در راستای کاهش مصرف آب و مدیریت آب کاشان از این شرکت بازدید کردند و در این راستا به بحث و تبادل نظر پرداختند.