بازدید دکتر سید ضیا هاشمی

بازدید هیئت احیا آب کاشان
سپتامبر 10, 2017
7 کلید بازاریابی موفق
آوریل 28, 2018
بازدید هیئت احیا آب کاشان
سپتامبر 10, 2017
7 کلید بازاریابی موفق
آوریل 28, 2018

بازدید دکتر سید ضیا هاشمی از شرکت رویشگر تولید کننده نسل سوم اتاق های کشت

 

دکتر سید ضیاء هاشمی، ‌سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شرکت rolex yacht master rolex calibre 2836 2813 m116681 0002 mens hands and markers رویشگر و از توانایی های این شرکت در راستای احیا و مدیریت بحران آب بازدید کردند.