رویشگر، شرکت شاخص تیرماه

آشنایی با شترمرغ و پروش آن
ژوئن 27, 2019
بلانچینگ (آنزیم زدایی)
آگوست 24, 2019
آشنایی با شترمرغ و پروش آن
ژوئن 27, 2019
بلانچینگ (آنزیم زدایی)
آگوست 24, 2019

رویشگر، شرکت شاخص

 

شرکت احیاگران قلب صنعت آسیا (رویشگر) به عنوان شرکت شاخص تیرماه 1398 در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزیده شد.

منبع خبر: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان