رویشگر، شرکت شاخص تیرماه

آشنایی با شترمرغ و پروش آن
مرداد ۱۴, ۱۳۹۸
بلانچینگ (آنزیم زدایی)
مرداد ۱۴, ۱۳۹۸

رویشگر، شرکت شاخص

 

شرکت احیاگران قلب صنعت آسیا (رویشگر) به عنوان شرکت شاخص تیرماه ۱۳۹۸ در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزیده شد.


منبع خبر:
<a شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان