مارس 18, 2017

بازدید رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو

استرکیش لاروش، رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران به همراه برخی سفرای کشورهای خارجی در ایران از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شرکت احیاگران قلب صنعت آسیا بازدید کردند و با توانمندی‌های علمی و فناوری شهرک آشنا شدند.
آوریل 28, 2017

رونمایی از دستگاه نانوفارم

وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری دستگاه رویشگر نانو فارم (باغچه هوشمند) را در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در ابتدای ورود به سیزدهمین جشنواره ملی کارآفرینی شیخ بهایی رونمایی کرد.


به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از اصفهان؛ در رونمایی از این دستگاه توسط دکتر محمد فرهادی، دکتر مهدی کشمیری رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز حضور داشت.