بازدید رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چرا جوانان از کارآفرینی می‌ترسند؟
آوریل 23, 2019
آشنایی با شترمرغ و پروش آن
ژوئن 27, 2019
چرا جوانان از کارآفرینی می‌ترسند؟
آوریل 23, 2019
آشنایی با شترمرغ و پروش آن
ژوئن 27, 2019

بازدید رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

بازدید رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از شرکت رویشگر

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، جناب آقای دکتر کاظم خاوازی ، از شرکت رویشگر و توانایی های این شرکت در راستای کمک به کشاورزی و همچنین ترویج صنایع تبدیلی کشاورزی بازدید به عمل آورد.

در راستای این بازدید و پس از توضیحات مهندس محسن کریمیان ،مدیر عامل شرکت رویشگر ، و اعلام آمادگی ایشان جهت کمک و حضور در هر گونه از طرح های پیشنهادی آن سازمان محترم جهت ترویج کشاورزی ، ما حصل این بازدید برقراری ارتباطی مستقیم فی مابین شرکت رویشگر و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بود که امیدواریم به زودی این همکاری و ارتباط، تاثیرات مثبت خود را در امور کشاورزی و کمک به کشاورزان عزیزمان نشان دهد.

یکی از مهمترین محصولات شرکت رویشگر که در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت خشک کن های فوق کم مصرف رویشگر بود که یکی از راه های اصلی در پیش برد صنایع تبدیلی بوده و می تواند کمک شایانی به کشاورزان باشد.
با کمک از خشک کن های رویشگر می توان از خام فروشی و دور ریز محصولات کشاورزی جلوگیری و آنها را تبدیل به ارزش افزوده بیشتر برای کشاورزان نمود.

همچنین در طی این بازدید اتاق های کشت هوشمند رویشگر نیز مورد بررسی قرار گرفت که دستاوردی مهم در خصوص کمک به کاهش مصرف آب و همچنین جلوگیری از تخریب مراتع سبز بوده و دسترسی دامداران به علوفه تازه را میسر می کند. کاهش هزینه های حمل و نقل و دسترسی هر روزه در هر شرایط جغرافیایی و آب و هوایی دامداران به علوفه تازه باعث بهبود شرایط پرورش دام بوده و کمک به سودآوری برای این عزیزان می باشد.