اعضای کانون کارآفرینی استان اصفهان

4 راه عبور از بحران اقتصادی
جولای 7, 2018
خلق بسته بندی عالی
جولای 24, 2018
4 راه عبور از بحران اقتصادی
جولای 7, 2018
خلق بسته بندی عالی
جولای 24, 2018

انتخاب اعضای کانون کارآفرینی استان اصفهان

انتخابات دوره جدید کانون کارآفرینی استان اصفهان در محل اتاق بازرگانی انجام شد و اعضای کانون کارآفرینی استان اصفهان انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، کانون کارآفرینی استان اصفهان 4 سال پیش براساس بند 8 مصوبه بیست و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال در اصفهان ایجاد شد که انتخابات دوره جدید این کانون در محل اتاق بازرگانی اصفهان انجام شد.

در این انتخابات نیز همانند حوزه‌های دیگر کارآفرینی حضور جوانان چه در بین رأی دهندگان و چه در بین کاندیداها مشهود بود و نتیجه آن چیزی جز ورود چهره‌های جوان در کنار افراد با تجربه به کانون کارآفرینی نبود.

شناسایی، طرح و بررسی موانع کارآفرینی در استان در مراحل مختلف از خلق ایده، ایجاد کسب و کار، رشد، تثبیت و خروج از کسب و کار و ارایه راهکارهای عملیاتی بهبود وضعیت، شناسایی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی استان، بررسی قوانین و مقررات مرتبط با کارآفرینی و ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور تسهیل قوانین رفع مغایرت ها و موانع قانونی موجود، به مدیران مرتبط استانی وکشوری، کمک فکری، اظهارنظرهای مشورتی و ارایه پیشنهادات سیاستی مؤثر به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی استان و دفتر توسعه کارآفرینی وزارت در امر تصمیم گیری و اجرای برنامه‌های توسعه کارآفرینی، ارتباط مؤثر با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در استان از جمله دانشگاه‌ها، مراکز رشد و مؤسسات بخشی از وظایف این کانون براساس دستورالعمل تشکیل کانون‌های کارآفرینی کشور است.

اسامی افراد انتخاب شده به شرح زیر است:

1.سید عبدالوهاب سهل آبادی

2. محمد گوهریان

3.رضا چینی

4.محمد اطرج

5.محسن کریمیان

6. مهرداد یزدانی

منبع: تسنیم نیوز