آنزیم زدایی

نوامبر 4, 2020

اشتغال روستایی و صنایع تبدیلی

مقدمه افزایش بیکاری به همراه تخريب فزاينده منابع و اهمیت ندادن به دارایی‌های هر منطقه، از چالش‌های فرهنگی و اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه از […]